logotype

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

głoszenia Duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocna - 10 maja 2020 r.

 

1. W sobotę przypada majowy termin św. Rocha. Msza i nabożeństwo ku jego czci o godzinie 20.00

2. Zmarł śp. Alojzy Brzóska z Łubów, pogrzeb odbędzie sie w poniedziałek o godz. 13.00

3. Wczoraj na spotkaniu Read Parafialnych omawialiśmy sprawy związane z dalszym remontem kościoła. Otóż parafia w tym trudnym czasie otrzymała z MKiDN dotację na kontynuację remontu fobizacji elewacji kamienia w murach kościoła parafialnego. Dotacja wynosi 135 tyś zł, natomiast koszt remontu 200 tyś zł i to chodzi dokładnie o kamień w wieży kościoła oraz na ścianie kościoła od strony ul. Wyzwolenia wraz z zakrystią. To cudownie, że parafia pozyskała w tym trudnym okresie tak dużą dotację, większą niż przed trzema laty na wieżę kościoła. Trzeba nam teraz zastanowić się, czy jesteśmy w stanie nazbierać własnych środków na tzw. wkład własny. Z wstępnych obliczeń wynika, że każda rodzina parafii na ten cel powinna przeznaczyć 200 zł w terminie do końca sierpnia. Można to zrobić ratalnie lub w całości. Może to zrobić przez wpłatę osobistą w biurze parafialnym, przez wpłatę w banku na konto parafialne lub przelewem internetowym. Każda forma jest możliwa. Wpłaty można realizować już od dziś, abyśmy mogli podpisać umowę z wykonawcą robót i przyjąć co jest chyba ważniejsze dotację ministerialną. Jeżeli nie będziemy mieli wkładu własnego, to musimy zwrócić w całości do ministerstwa dotację nam przyznana w kwocie 135 tyś, a tym samym zamykamy sobie drogę do kolejnych dotacji. Dlatego zwracam się do każdej rodziny parafialnej z prośbą o dokonywanie wpłat w jak najszybszym terminie.

Parafia bowiem nie posiada środków na tę inwestycję, parafia musi zrezygnować też z planów remontu murów cmentarza dlatego, że od końca lutego po dzień dzisiejszy - jak sami wiecie – parafia nie ma żadnych dochodów. Nie ma kolekt, nie ma funduszy z dzierżawy ziemi jak to mają inne parafie, nie ma więc innej możliwości jak zwrócić się z prośbą do każdej rodziny o wpłatę.

 

Wykorzystajmy tę szansę , następna bowiem może się tak korzystna dla parafii nie zdarzyć.

 

numer konta do wpłat

Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha

Ul. Wyzwolenia 4

83-221 Osiek 

Nr konta bankowego 

Bank Spółdzielczy w Skórczu

 

17 8342 0009 0014 2928 2000 0002

 

 

2021  Sanktuarium Świętego Rocha